About

Dienstverlening

HR-advies

Booms & Broere biedt ondersteuning op het terrein van personeel en organisatie. Daarbij gaat het om de praktische kanten van het personeelsmanagement, om pragmatisch meedenken en om het bieden van oplossingen.

Verzuimmanagement

Booms & Broere hebben zich door de jaren heen onder andere gespecialiseerd in verzuimmanagement. Ze werken vanuit de visie ‘ziekte overkomt je, maar verzuim is vaak een keuze’ (een visie die ontwikkeld is door Falke & Verbaan). In deze optiek ligt aan verzuim weliswaar een klacht of ziekte ten grondslag, maar het uiteindelijke verzuim is een vorm van gedrag. Dit maakt het mogelijk om verzuimbeheersing en -reductie niet te benaderen vanuit een medische invalshoek, maar vanuit een methode van individuele en organisatorische gedragsbeïnvloeding.

Interim HR-management

In hun interim- werkzaamheden onderscheiden Booms & Broere drie hoofdvormen:

overbrugging van activiteiten:  bij uitval en capaciteitsproblemen bieden zij ondersteuning en nemen zij werkzaamheden over.

verandermanagement: Booms & Broere begeleidt organisaties bij veranderingsprocessen. Ze geven betrokken en duidelijk mede sturing aan verandering. Ook bieden zij graag een klankbord, vooral tijdens de moeilijke momenten van het veranderingsproces. Zij hebben oog voor knelpunten en tegengestelde (persoonlijke) belangen.

projectmanagement: specifieke deskundigheid ter ondersteuning van hr-projecten, zoals projectleiding van (deel) processen bij reorganisaties, opstellen van formatieplannen en plaatsingsplannen, houden van plaatsingsgesprekken en het trainen van leidinggevenden.

Speciale expertise

Caroline Broere specialiseerde zich in RealDrives. RealDrives is een methodiek die persoonlijke drijfveren gebruikt om gedragspatronen inzichtelijk en bespreekbaar te maken, om begrijpelijk te maken waarom mensen doen wat ze doen, om de onderlinge samenwerking in en tussen teams te verbeteren, om uit te leggen hoe je mensen en groepen motiveert, om wederzijds begrip te vergroten en om de communicatie effectiever te maken.

 

Leo Booms volgde een opleiding tot trainingsacteur en is bekend met veel voorkomende theoretische modellen en inzichten (Roos van Leary, ABC-D gedrag, theaterregie etc.). In die rol komt hij regelmatig in actie op de werkvloer bij rollenspellen en diverse trainingsvormen. Als trainingsacteur geeft Leo feedback aan de cursist, zowel tijdens het spel als na het rollenspel (simulatie).

Nieuwsgierig?

Hier werken wij voor